VŠE PROTI HOLUBŮM

V současné době bývají v měststké zástavbě největší problémy z populací zdivočelných holubů domácích. Jako řešení tohoto problému nabízíme zabezpečení objektů, odstřel a úklidové práce.

  

Služby spojené s holubí problematikou

 • monitorování výskytu městských holubů
 • vytipování půd a objektů, na které holubi nasedají
 • vypracování fotodokumentace s expertizním posudkem s doporučením optimálního řešení 
 • vypracování zadávacích podmínek pro snižování početních stavů holubů pro výběrová řízení městských úřadů
 • Nebezpečí holubů hnízdících nad Vašimi hlavami

  Každá zvýšená koncentrace holubů přináší zvýšené riziko šíření a přenosu původců různých onemocnění. Hromaděním trusu a kadaverů (trupů uhynulých jedinců) se stávají holubi zdrojem cizopasníků a alergenů pro obyvatele horních pater mnoha domů.
  Často evidovaným přímým vlivem na lidské zdraví bývá napadení roztoči, kteří mohou při sání lidské krve přenášet i různé původce onemocnění, přenosných ze zvířat na člověka. Drobní roztoči se mohou v blízkosti holubích hnízd i dospělých holubů vyskytovat ve velkých počtech. Nejvýznamnější z holubích roztočů je klíšťák holubí.
   
   

   

  Odchyt holubů

  Nejdůležitější fakta o našem odchytu

 • největší počet profesionálních odchytových zařízení v ČR
 • klece kontrolovány orgány SVS ČR
 • odchytová zařízení odolná proti povětrnostním vlivům
 • téměř neomezené možnosti jejich instalace
 • odchyty holubů provádíme celoročně
 • klece instalujeme na budovách, ale i uvnitř objektů
 • spousta a spousta holubů předaných asanačním ústavům
 •  

   

  Zabezpečení objektů proti nasedání holubům

  Zabezpečení provádíme

 • síťováním
 • hrotovými systémy
 • pružinovými systémy
 • Zabezpečujeme

 • celé obytné domy
 • jednotlivé balkony, lodžie a terasy
 • průmyslové haly
 • obchodní a nákupní centra
 • administrativní objekty
 • Objekty zajišťujeme pomocí lezců a lezecké techniky nebo montážních plošin. Máme za sebou již tisíce m2 naší práce.

  Doporučujeme kombinaci zabezpečení objektu proti nasedání holubů a odchytu. Víc jak deset let zkušeností. Menší počet holubů působí menší problémy

   

  Odstřel holubů

  Odstřel holubů provádíme

 • v průmyslových objektech
 • v nákupních centrech
 • ve výrobních závodech
 • ve skladových prostorách a jinde
 • v denních i nočních hodinách
 • Základy naší práce tvoří kvalitní zbraň + kvalitní optika a dobrý střelec.

   

   

  Úklid po holubech

  Úklid po holubech

  Úklidové práce provádíme v kombinaci s asanačními pracemi (dezinsekce, dezinfekce).
  Samotné asanace po holubech a čištění povrchů kontaminovaných holubím trusem a kadavery si vyžádá kvalifikovaný odborný zásah, náročný především na svou dezinsekční a dezinfekční „koncovku“, protože dle příslušného zákona je holubí trus považován za nebezpečný odpad.

  Kontakt

  Kontaktní údaje

  EKOTAKT s.r.o. 
  V Lískách 1779/3 
  142 00 Praha 4

  IČ: 25693247 
  DIČ: CZ25693247

  Společnost EKOTAKT, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 61746 
  Výpis z OR stáhnout výpis

  Jednatel: Ladislav Zvánovec
  GSM: +420 603 448 177
  E-mail: zvanovec@ekotakt.cz
  Web: www.ekotakt.cz

  Objednávky a fakturace: Jitka Zvánovcová
  GSM: +420 722 945 481
  E-mail: zvanovcova@ekotakt.cz

  Kancelář 
  Telefon: +420 725 519 229

  Obchodní podmínky
  Ochrana osobních údajů

  ČOI - Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

  Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20 Zákona č. 364/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli /klientu/ tato INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ.
  1/ Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovatelného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE - www.coi.cz.
  Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.
  2/ V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odst. 1/ v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.